Psykoterapia on terveydenhuollon tavoitteellista ja ammatillista toimintaa.

Tavoitteena

Psykoterapia pyrkii lievittämään ja/tai poistamaan mielen huonovointisuutta ja kärsimystä sekä lisäämään itsetuntemusta ja edesauttamaan toimintakyvyn lisääntymistä, itsenäistä selviytymistä sekä kykyä itse ratkaista ongelmiaan. Se perustuu terapeuttiseen keskusteluun ja siihen voi liittyä erilaisia toiminnallisia menetelmiä.

Miten

Psykoterapia on vuorovaikutuksellinen hoito- ja kuntoutusmuoto. Se on jäsennelty vuorovaikutuksellinen prosessi asiakkaan ja psykoterapeutin välillä. Ongelmia pyritään ratkomaan asiakkaan kanssa yhteistyössä mm. etsimällä uusia ratkaisuja tuloksettomien ratkaisumallien tilalle. Menneisyyttä ei voi muuttaa, mutta sitä voi tarkastella uusista näkökulmista. Toiminnan muutoksissa on keskityttävä nykyisyyteen ja tulevaisuuteen.

Psykoterapeuttinen työskentely

Psykoterapia pohjautuu psykologiseen tietopohjaan ja on tavoitteellista. Sen apuna voidaan käyttää musiikkia, kirjallisuutta, lapsilla leikkivälineitä tai muuta materiaalia. Psykoterapiasta voi saada kotiläksyjä. Asiakkaan tarpeiden mukaan psykoterapia ja lääkehoito voidaan yhdistää. Psykoterapiaa on useita eri suuntauksia. Kaikkia työskentelytapoja yhdistää toivo. Toivo viriää, kun huomaa suhtautuvansa itseensä ja omiin oireisiinsa ja tapoihinsa suvaitsevaisemmin ja ymmärtäväisemmin. Psykoterapeuttinen työskentely on kehitysprosessi. Se voi kestää pitkään ja olla välillä raskasta, henkistä työtä. Sen tarkoituksena on saada kosketus omiin tunteisiin ja kokemuksiin vuorovaikutuksessa psykoterapeutin kanssa. Työskentelyssä tarkastellaan omaa kykyä sietää turhautumista, tapaa motivoitua sekä kiinnostusta omasta mielestä ja omia toimintatapoja. Omien kokemuksien työstäminen ja niiden ymmärtäminen on yksi psykoterapian perusajatuksista. Tärkeitä ovat mielessä olevat ajankohtaiset asiat: tunteet, ajatukset ja toiveet, joita terapiassa kävijä kokee omassa arjessaan. Työstettävät asiat kumpuavat menneestä, nykyhetkestä ja tulevasta. Psykoterapiassa on omaa tilaa ja aikaa kuunnella, tutkia ja ymmärtää itseään sekä menneisyytensä tapahtumia uudella ja uteliaalla tavalla.

Ratkaisukeskeisyys

Ratkaisukeskeinen psykoterapia soveltuu monenlaisiin tilanteisiin sekä erilaisille asiakasryhmille. Sitä voidaan toteuttaa monimuotoisesti. Tällä viitekehyksellä voidaan tyäskennellä kaikenikäisten ihmisten kanssa, yksilöinä, parina ja perheinä. Tyypillisiä piirteitä ratkaisukeskeiselle psykoterapialle ovat ratkaisujen etsiminen, tulevaisuuteen suuntautuminen, edistyksen huomioiminen, voimavaraistaminen, uusien näkökulmien etsiminen, ansion jakaminen, tukijoukon mukaan ottaminen, luovuus ja selkeät yhteiset tavoitteet työskentelylle. Erityisesti uinuvia voimavaroja ja käytössä olevia vahvuuksia ja mahdollisuuksia pyritään hyödyntämään. Siksi ratkaisukeskeistä terapiaa kutsutaan myös voimavarakeskeiseksi terapiaksi.

Psykoterapeutti

Psykoterapiaa toteuttavat psykoterapeutit, joilla on tarvittava koulutus ja kokemus sekä Valviran heille myöntämä nimen käyttöoikeus psykoterapeutin ammattinimikkeeseen.


Psykoterapian toimivuutta ja tuloksellisuutta ennustavat:
 • psykoterapeutin persoona
 • psykoterapian suuntaus
 • asiakkaan kokemus tulla ymmärretyksi
 • psykoterapeutin kunnioitus asiakasta kohtaan
 • asiakkaan ja terapeutin välinen työskentelysuhde
 • asiakkaan ja terapeutin riittävän samanlainen tapa tarkastella elämän ilmiöitä.
 • Kannattaako

  Psykoterapia on tutkimusten perusteella varsin tuloksellista. Joidenkin tutkimusten mukaan jopa 80 prosenttia asiakkaista voi psykoterapian jälkeen paremmin kuin vastaavista ongelmista kärsivät ilman psykoterapiaa. Psykoterapia voi autta ja kannattaa harkita itselleen sopivaa psykoterapiaa. Toisinaan hyvä tulos voidaan saavuttaa jo muutamalla tapaamiskerralla ja tulos voi olla melko pysyvä. Toisinaan taas riittävä tai paras tulos saavutetaan vuosia kestävän ja tiiviin psykoterapian avulla.


  Nelosessa

  Voit tutustua Nelosessa toimivien psykoterapeuttien Maaritin ja Arjan psykoterapiaan heidän omilla nettisivuillaan. Linkit löydät etusivultamme.


  Takaisin etusivulle >>