Työnohjaus on vuorovaikutteista työhyvinvointia ja ammatillisuutta tukevaa toimintaa. Se on aina prosessi, jossa työnsä tekijälle tarjoutuu mahdollisuus tarkastella omaa työtään.

Storyn (Suomen työnohjaajat ry) määritelmää työnohjauksesta:

Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työhön liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tarkastelua ja jäsentämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Työnohjauksen tavoitteena on vapauttaa voimia, luovuutta ja ajattelua työhön ja sen rajojen tunnistamiseen. Työnohjaus on työhön liittyvää oppimista edistävä ja organisaation toimintaa kehittävä vakiintunut työmenetelmä. Työnohjaus on useamman tapaamiskerran oppimisprosessi
- jolle määritellään yhteisön toimintaa tukeva tavoite
- jossa keskustellaan avoimesti ja luottamuksellisesti työhön ja työyhteisöön liittyvistä asioista koulutetun ohjaajan avulla
- jossa etsitään ratkaisuja työn sujuvuuden parantamiseksi
- jonka tuloksellisuutta arvioidaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin


Koska työnohjaus on prosessi, kehittämiselle on hyvä varata riittävästi aikaa. Työnohjausta voidaan toteuttaa esimerkiksi 1-1,5 tuntia kerrallaan 2-4 viikon välein. Ryhmän ihannekoko on 3-6 henkilöä. Työnohjauksessa yhdistävänä tekijänä ovat työ ja työyhteisö. Ohjattavat voivat tehdä samassa tiimissä samaa tai eri työtä tai he voivat työskennellä samanlaisissa työtehtävissä mutta eri tiimeissä. Työnohjausryhmä voidaan myös koota saman alan ammattilaisista eri työpaikoilta. Työnohjaus sopii kaikille, jotka haluavat oppia ja kehittyä työssään.


Voit tutustua Nelosessa toimivien työnohjaajien Maaritin ja Arjan työnohjaukseen heidän omilla nettisivuillaan. Linkit löydät etusivuiltamme.


Takaisin etusivulle >>